Prosječna plaća za servisera automata iznosi između 5.000 i 6.000 HRK