Prosječna plaća prehrambenog tehnologa iznosi između 5.000 i 6.000 HRK