Prosječna plaća montera svjetlećih reklama iznosi između 7.500 i 8.500 HRK