Prosječna plaća asistenta direktoru iznosi između 5.500 i 6.500 HRK