3 prosinca, 2022

Posao zidara je zidanje – slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Zidar obavlja i druge poslove: postavlja kanalizaciju, hidroizolaciju, okvire za prozore i vrata i sl.

Zidari su zaposleni na različitim područjima i projektima. Mogu raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće rade na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata.

Rad na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem s nacrtom, skicama i crtežima budućeg objekta. Zidar savjetuje pri rješavanju izvedbenih problema u svezi s gradnjom, te stručno i kvalitetno ispunjava zahtjeve projektanata.

Posao zidara često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar često u prilici obaviti i neke jednostavnije bravarsko-tokarske i stolarske radove.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zidar mora znati zidati građevine prema nacrtu od temelja do krova. Mora posjedovati znanja o pojedinim elementima građenja i načinima njihova povezivanja u čvrstu i trajnu konstrukciju. Mora poznavati različite vrste građenja, građevinske materijale i znati ih upotrebljavati pri zidanju, betoniranju i žbukanju.

Zidar mora znati čitati nacrte i drugu tehničku dokumentaciju. Na temelju nacrta potrebno je znati predočiti kakva će biti građevina, koje će materijale upotrijebiti, kako će povezati pojedine dijelove, te kako će se građevina uklopiti u skladnu cjelinu s drugim građevinama. Potrebno je znati postaviti kanalizaciju i urediti vanjske površine. Brzo i točno mora procijeniti pojedinačne razdaljine, vertikalnost i horizontalnost.

Zidari moraju imati dobru tjelesnu snagu, izdržljivost, psihomotornu spretnost i dobro opće zdravstveno stanje. Moraju imati dobar vid, sluh i osjećaj ravnoteže.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: