10 prosinca, 2022

Zadaća vojnika je samostalno obavljanje jednostavnih operativnih vojničkih dužnosti, dužnosti telefonista u zgradi područnog vojnog teritorijalnog zapovjedništva, vojnih ili stručnih dužnosti, skladišnih poslova u skladištima vojarni ili logističkih baza, dužnosti vozača, vezista i pojedinih instruktorskih i vojničkih specijalističkih dužnosti. U vojsci su jasno određene i razgraničene zadaće, nadležnosti i odgovornosti vojnika, dočasnika i časnika. Vojnici obavljaju poslove i zadaće prema dobivenim zapovijedima. Kakvi će to biti poslovi, ovisi o činu kojeg ima vojnik. Međutim, kakve će konkretne poslove obavljati vojne osobe, osim o njihovu činu, ovisi i o tome, u kojem rodu ili službi djeluju. Pješaštvo, topništvo i oklopništvo tipični su borbeni rodovi koji čine okosnicu borbene moći oružanih snaga. Vojnici u pješaštvu naoružani su samo onim oružjem koje mogu nositi sa sobom i borbenim vještinama stečenim dugotrajnom vojnom obukom. Mogu se specijalizirati, npr. za strijelce, snajperiste, puškostrojničare, itd. Vojnici svakodnevno uče i uvježbavaju vojničke vještine i radnje (npr. rukovanje osobnim naoružanjem). Za uspješnost i učinkovitost u obavljanju ovih poslova, posebno je važan timski rad i učinkovito vođenje.

U borbenim operacijama važnu ulogu imaju vezisti, koji su odgovorni za uspostavljanje i održavanje komunikacijskih linija između postrojbi i glavnog stožera. Komunikacije se mogu uspostaviti telefonima, radio-telefonima, radiouređajima, radiorelejnim uređajima ili satelitskim uređajima.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uvjet da bi osoba mogla pristupiti u djelatnu vojnu službu je da njeno zdravstveno stanje zadovoljava propisane zdravstvene kriterije. Važne osobine za vojnika su domoljublje, profesionalnost, etičnost, spremnost na provođenje zapovjedi i poštivanje propisa. Neophodne su i opća tjelesna spretnost, snaga i izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid i sluh, emocionalna stabilnost, samokontrola, izrazita sklonost timskom radu i suradnji, pouzdanost, upornost i ustrajnost u radu, točnost i odgovornost, nesebičnost i odanost. Vrlo je važna i poželjna osobina hrabrost, odnosno sposobnost kontroliranja straha, što je bitan preduvjet za smireno i djelotvorno ponašanje u opasnim situacijama.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: