Kako postati vodoinstalater?

Vodoinstalater radi u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva u različitim uvjetima, popravak slavina i mjernih uređaja). Obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupaonica, WC itd.), poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode.

U radu se upoznaje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati. Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije, reže i savija cijevi, izrađuje navoje, te postavlja nosače, cijevi i spojnice. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod vode, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke.

Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada, te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja vodoinstalater stječe teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova. Pored općeobrazovnih sadržaja, nastavni plan sadrži stručno teorijski dio s izbornom nastavom (tehnologija obrade i montaže, osnove tehničkog crtanja, osnove tehničke mehanike, elementi vodovodnih instalacija i protoka, tehnologija vodoinstalacija, tehnologija strojarskih instalacija), te praktični dio s tehnološkim vježbama u školskoj radionici i praktičnom nastavom u sklopu radnog procesa kod obrtnika.

Posao vodoinstalatera zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema.

Za obavljanje ovih poslova, potrebna je snažnija tjelesna građa, snažne ruke, opća tjelesna pokretljivost i spretnost, te uredan vid i sluh.

Author: novcanaoaza

Answer now