Kako postati vatrogasac?

Posao profesionalnog vatrogasca vrlo je raznolik. Osim što gase požare, vatrogasci štite ljude, životinje i imovinu ugrožene poplavama, potresima, olujnim nevremenom i drugim katastrofama. Sudjeluju i u intervencijama spašavanja sudionika prometnih nesreća, vađenja utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina, i dr. Preventivno osposobljavaju ljude za protupožarnu zaštitu i gašenje, održavaju i servisiraju vatrogasnu tehniku, servisiraju vatrogasne aparate i alate, te stalno prate razvoj vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

Na znak dojave požara ili neke druge vrste intervencije vatrogasci žurno kreću na mjesto događaja, kako bi što prije započeli sa gašenjem požara ili spašavanjem. Prilikom jedne akcije vatrogasci mogu imati više zadataka, kao što su gašenje požara, spašavanje ljudi i pružanje prve pomoći, prozračivanje prostorija zahvaćenih dimom, iznošenje stvari iz prostorija zahvaćenih požarom, te niz drugih poslova koji se pokažu potrebnima. Kako je tu riječ o zahtjevnim i složenim zadacima, u vatrogasnim postrojbama važan je timski rad i dobra organiziranost, zbog čega vatrogasci svakodnevno vježbaju, kako bi bili što spremniji za obavljanje svojih zadataka.

U slučaju ekoloških i prirodnih katastrofa (olujno nevrijeme, poplave i sl.) vatrogasci usmjeravaju vodu, rade na raščišćavanju objekata, pretražuju i označavaju teren, čiste i neutraliziraju kemikalije, i dr.

Kada nema operativnih akcija na terenu (gašenje požara i sl.), vatrogasci se informiraju o novostima u vatrogastvu, provode praktične i kondicijske vježbe na poligonima, educiraju i upoznaju civile sa opasnostima od požara, te ih savjetuju o načinima protupožarne zaštite.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja potrebna za gašenje požara, vatrogasci trebaju imati i znanja za pregled funkcionalnosti prijenosne opreme za gašenje požara, mjerenje hidrantne mreže, ali i znanja upravljanja vatrogasnim vozilima i dijelovima vatrogasnog vozila (pokretne ljestve i platforme, i sl.). Za vatrogasca je vrlo važno da je u dobroj tjelesnoj kondiciji, da ima dobar sluh i vid, te ispravan osjećaj za ravnotežu zbog rada na visini. Također vatrogasac mora imati zdrav dišni i krvožilni sustav, dobru koordinaciju pokreta, te zdrave ruke i noge. Kako u svojim akcijama vatrogasac radi s drugim vatrogascima i ponekad ovisi o njima važno je da je sklon timskom radu, socijalno prilagodljiv i emocionalno stabilan.

Author: novcanaoaza

Answer now