1 prosinca, 2022

Učitelj razredne nastave treba posjedovati mnoga znanja i vještine iz područja razvojne psihologije, komunikologije, pedagogije i srodnih znanstvenih disciplina.

Učitelj razredne nastave treba imati odgovarajući stupanj razvijenosti tjelesnih, glazbenih i likovnih sposobnosti.

Treba biti osoba dobre čuvstvene i socijalne zrelosti i prilagodljivosti, pozitivnog vrijednosnog usmjerenja. Izuzetno je važno da učitelj razredne nastave bude osoba koja je motivirana za učiteljsko zanimanje, koja pokazuje ljubav za rad s djecom, strpljivost i prihvaćanje razlika. Potrebno je pokazivati empatičnost, znati prepoznati i udovoljiti potrebama djeteta koja u toj dobi imaju izraženu potrebu za prihvaćanjem i podrškom.

Potrebno je znati se postaviti kao učitelj – voditelj koji određuje granice, s učenicima dogovara pravila i dosljedan je u njihovu provođenju. Poželjno je da bude kreativan, jer mnoge situacije s kojima se suočava u razredu iziskuju primjenu jedinstvenih postupaka i rješenja.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: