Kako postati tehničar cestovnog prometa?


Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza. Nadalje, realizira organizaciju prijevoza u skladu s postavljenim uvjetima i pravilima. Primjerice, tehničar cestovnog prometa može sudjelovati u kalkulaciji cijena prijevoza, izradi redova vožnje, vođenju dokumentacije i administracije prijevozničkih i špediterskih usluga. Može biti angažiran kod organiziranog prihvata putnika, rješavanja problema nastalih zbog kvarova vozila, kašnjenja, gubitka prtljage, oštećenja tereta u prijevozu, osiguranja i na sličnim poslovima.

U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.

U slučaju nezgoda surađuje s prometnom policijom, osiguravateljima i po potrebi drugim institucijama.

Tehničari cestovnog prometa mogu raditi i u prometnoj policiji, na praćenju, analiziranju i predlaganju rješenja problema prometnih zastoja, učestalih prometnih prekršaja, prometnih zastoja i sličnih pitanja sigurnosti, protočnosti i ekonomičnosti prometa.

Tehničar cestovnog prometa u poslu surađuje s vozačima, putnicima, naručiteljima prijevozničkih usluga, serviserima vozila (automehaničari, autoelektričari, autolimari, autolakireri, tapetari i sl.), prometnom policijom, osiguravateljima i drugima. Suradnja se ponekad odvija i u problematičnim i neugodnim situacijama. Najsrodnije i najčešće nadređeno zanimanje tehničaru cestovnog prometa je inženjer prometa.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja tehničari cestovnog prometa stječu znanja o funkcioniranju i mogućnostima sigurne i ekonomične eksploatacije cestovnih vozila, o prometnim i drugim propisima koji reguliraju promet i prijevozničke usluge te o organiziranju i ekonomici poslovanja. Također su nužna znanja u korištenju računala te vođenju i analizistatističkih podataka.

Zbog potrebe česte komunikacije i ponekad hitnog rješavanja problema, pa i u nezgodnim i stresnim situacijama, poželjno je da je tehničar cestovnog prometa smirena i staložena osoba, otporna na stres, osoba koja će promišljeno reagirati i dobro organizirati aktivnosti, kako u predviđenim, tako i u iznenadnim i nepredviđenim situacijama.


Why should you hire a cyber security consultant for your company?
There are many reasons why companies should consider hiring cyber security consultants. …
How to prevent your computer against Adware?
Adware is a type of malware that displays unwanted advertisements on a …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: