10 prosinca, 2022

Kroz srednjoškolsko obrazovanje polaznici se obrazuju i osposobljavaju za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Dio praktične obuke u završnim razredima odvija se u Tvornici željezničkih vozila «Gredelj» i na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu, pod vodstvom nastavnika praktične nastave i iskusnih strojovođa.

Strojovođa treba imati dobar psihofizički status koji se provjerava jednom godišnje, u skladu s vrlo strogim uvjetima Pravilnika o sposobnosti na željeznici. Pri pregledu se posebna pažnja posvećuje provjeri vida, sluha, brzine reagiranja te općeg psihičkog stanja. Za obavljanje poslova strojovođe potrebna je i smirenost, temeljitost, te sposobnost brzog donošenja odluke i racionalnog postupanja.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: