30 rujna, 2022

Osnovni poslovi sociologa su proučavanje ljudskog društva i njegove strukture, institucija, organizacija, odnosa te promjena u društvu. Sociolozi proučavaju pojavu društvenih pokreta, ustroj društvenog života u ljudskim zajednicama, npr. selima, gradovima i državama, istražuju ponašanje grupa i socijalnih institucija i sl. Također proučavaju i međusobni utjecaj različitih oblika društvenog organiziranja, te utjecaj društvenih organizacija i ustanova na pojedince.

Predmet znanstvenog izučavanja sociologa je širok, pa se veliki dio sociologa nakon završenog formalnog obrazovanja specijalizira u nekom području. Tako sociolozi demografi proučavaju veličinu, obilježja i pokrete populacije; medicinski sociolozi proučavaju društvene činitelje koji utječu na zdravlje; industrijski sociolozi proučavaju proces rada i ustroj radne organizacije; sociolog religije proučava učinke koje religija ima na društvene odnose; sociolog za sela usmjeren je na proučavanje tradicionalnih oblika organizacije ljudskog društva, na odnos sela i društvene promjene, položaj sela i seoske populacije unutar modernih društava; sociolog migracija bavi se sociokulturalnim činiteljima migracija, proučava odnose emigranata/imigranata i matičnih država, proučava pojavu povratništva, akulturacije i slično. Sociolozi zainteresirani za raširenost neke pojave ili fenomena u društvu, mogu se specijalizirati za ispitivanja javnoga mišljenja.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Sociolog u osnovi obavlja kreativan posao, što zahtijeva sposobnost stvaralačkog, kritičkog i analitičkog mišljenja, ali i intelektualnu zrelost i sposobnost rasuđivanja. Vrlo je važno imati i dobro razvijene komunikacijske vještine te sposobnost pismenog i usmenog izražavanja.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: