9 studenoga, 2022

Pri lovu ribe, ribari upravljaju ribolovnim brodovima različitih vrsta, ovisno o vrstama ribe koju love. Proces lova odvija se kroz nekoliko faza.

Ribari se najprije svojim brodovima upućuju na ribolovna područja u potrazi za jatima riba. Ta područja lociraju uz pomoć suvremene elektroničke opreme. Oprema im pomaže, osim u lociranju mjesta, i u prepoznavanju vrste jata riba, te određivanju brzine i smjera njihova kretanja.

Kada su došli na ribolovno mjesto, ribari postavljaju mreže te manevrima broda okruže ribu. Nakon toga, izvlače mrežu sa ulovom na palubu broda.

Sljedeća faza je razvrstavanje ribe, čišćenje, pospremanje u sanduke, vaganje, posipanje ledom i pospremanje u brodski skladišni prostor, gdje ostaje do pristanka broda u luku. Nakon što je riba pospremljena, potrebno je oprati i očistiti palubu broda.

Po dolasku u luku, ulovljena riba se odvozi na daljnju obradu ili na prodaju. Ribari moraju do sljedećeg lova provjeriti mreže i ostali ribarski alat, te očistiti i opskrbiti brod gorivom, hranom i ostalim potrepštinama.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Ribar mora imati znanja o pripremi broda i pribora za ulov ribe, navigaciji i organizaciji rada na ribarskom brodu, ulovu različitih vrsta morske i slatkovodne ribe, morskih rakova i mekušaca te ostalih morskih životinja, čišćenju, sortiranju, klasiranju i pakiranju ribe, sastavu i svojstvima ribljeg mesa i drugih morskih organizama, zaštiti ribe od kvarenja, održavanju pribora za ribarenje, zaštiti na radu i očuvanju mora i podmorja, te znanja o propisima o prometu riba i drugih morskih organizama.

Nadalje, ribar mora biti spreman na različite klimatske uvjete, te biti odličan plivač. Važno je da je zdrav, snažan, stabilnog i okretnog tijela. Mora imati dobar vid i sluh zbog navigacije i manevriranja brodom u različitim vremenskim uvjetima. Ribar treba biti spreman na suradnju, zatim vrlo discipliniran i strpljiv.

I manji brodovi danas već upotrebljavaju suvremenu tehnologiju za elektronsko traženje riba i određivanje pozicije broda na moru, kao i najmodernije elektronske uređaje za upravljanje brodovima, stoga ribari moraju dobro poznavati pravilnu upotrebu nautičke opreme.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: