13 studenoga, 2022

Računalni stručnjak se bavi posluživanjem i održavanjem informacijskih sustava i računala. Posao računalnog stručnjaka nije ograničen samo na sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije, već i na široko područje poslovanja i svakodnevnog života koje zahtijeva korištenje računalnih alata i obradu podataka u privatnom i javnom sektoru. Bez obzira na sektor u kojem radi, računalni stručnjak obično obavlja slične poslove koji uključuju razvoj i korištenje hardvera, softvera, baza podataka, računalnih mreža i alata dostupnih na Internetu.  

Zadaci računalnog stručnjaka mogu uključivati održavanje informacijskih sustava i mreža, razvoj aplikacija i administraciju baza podataka i poslužitelja. Uz to, računalni stručnjak je često zadužen za osiguravanje tehničke pomoći i edukaciju drugih zaposlenika o aspektima korištenja informacijsko-komunikacijskih sustava. Specijalizirani računalni stručnjaci mogu projektirati informacijske sustave i analizirati učinkovitost postojećih sustava u poslovnim procesima te određivati potrebne promjene i nadogradnje kako bi svi alati bili usklađeni s razvojem tehnologije i potrebama poslovnih procesa i rada. Kako bi omogućili korištenje optimalnog informacijskog sustava ili integraciju više različitih sustava, računalni stručnjaci često surađuju s drugim stručnjacima, konzultantima i dobavljačima.  Uz to, zbog stalnih i brzih promjena tehnologije, računalni stručnjaci moraju posebnu pažnju posvetiti praćenju tih promjena, edukaciji i usavršavanju. 

Zbog složenosti posla i brzog razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, računalni stručnjaci su uglavnom usko specijalizirani u pojedinom području rada poput održavanja računalnih mreža,  administriranja računalnih sustava i slično.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poznavanje rada i logike računala i računalnih sustava, kao i izvrsno poznavanje najnovijih tehnologija ključno je u obavljanu ovog posla. Vrlo su korisna znanja matematičkih metoda i postupaka, elektronike, programskih jezika i poznavanje engleskog jezika. Računalni stručnjaci zbog stalnih promjena na području informatike, moraju svoja znanja redovito obnavljati i prilagođavati zahtjevima posla. Vještine i osobine koje su potrebne za posao računalnog stručnjaka uključuju razvijeno apstraktno i logičko mišljenje, sposobnost sustavnog rješavanja složenih problema, organiziranost, učinkovitost, ali i usmjerenost na timski rad, pružanje podrške i posjedovanje socijalnih vještine. U većim organizacijama računalni stručnjaci često vode informatičke odjele te moraju imati razvijene upravljačke vještine.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: