Kako postati projektant informacijskih sustava?

Projektant informatičkih sustava dizajnira, postavlja i unaprjeđuje informatičke sustave potrebne za svakodnevno poslovanje raznih vrsta poslovnih subjekata, organizacija ili institucija. Zadaci projektanta uključuju analizu postojećeg stanja i procjenu potreba, kako bi pristupio izradi nacrta sustava koji će pravilno zadovoljiti poslovne potrebe. To uključuje i pronalaženje i predlaganje potrebnih hardverskih i softverskih rješenja ako se postavlja novi informatički sustav. Projektant informatičkih sustava pri tome često radi u timovima i surađuje s voditeljima projekata, sistemskim inženjerima, mrežnim stručnjacima i programerima, ali i s upravom ili menadžmentom tvrtke ili institucije, kako bi što bolje razumio zahtjeve koje informatički sustav treba ispuniti te kako bi sustav obuhvatio sve aspekte poslovnih procesa i tehnologija koje su na raspolaganju. Informatički sustav kao krajnji proizvod može biti jednostavan sustav integracije baza podataka, ali i složeni sustav usluga za korisnike na različitim platformama i s nizom opcija i složenih procesa. Ključno je planiranje sustava koji osigurava da svi elementi informatičkog sustava funkcioniraju bez grešaka, da ispunjavanju planiranu svrhu i na zadovoljavajući način ispunjavanju potrebe korisnika ili zaposlenika.         

Projekt izrade informatičkog sustava najčešće se sastoji od detaljne analize potreba za informatičkim sustavom, predlaganja izvedivih rješenja i rokova izrade, procjene troškova, planiranja koraka u izvedbi sustava i tko će i kada raditi koji dio posla na dovršenju sustava, prezentacije sustava upravi ili menadžmentu i suradnicima koji će raditi na dovršenju sustava, razvoja procedura za testiranje i prilagodbu, osiguravanje sigurnosnih mehanizama i zaštite podataka te kontrole rada informatičkog sustava nakon aktiviranja. Redovito praćenje i evidencija svih koraka u postavljanju sustava i izvještavanje nadređenih osoba ili klijenata je bitan zadatak projektanta informatičkih sustava u svakom projektu. Pojedini projektanti informatičkih sustava specijaliziraju se za pojedine elemente sustava poput zaštite podataka ili sigurnosti.   

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poput sličnih zanimanja s područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, projektanti informatičkih sustava moraju imati razvijena informatička i tehnička znanja, poznavati sektor i najnovija dostignuća u tehnologiji i raspoloživim alatima, analitičke vještine i sklonost rješavanju složenih problema, vještine prikupljanja i interpretacije potrebnih podataka, organiziranost i usmjerenost na detalje. Kako se posao projektanta informatičkih sustava obavlja u suradnji s drugim stručnjacima i često u većim timovima, osobe koje se bave tim poslom trebaju imati razvijene komunikacijske vještine, jasno komunicirati s klijentima ili suradnicima koji nužno nisu stručni u korištenju informatičkih alata te, u slučaju da rade na projektima kao vanjski suradnici, biti poduzetnički orijentirani i biti u mogućnosti ponuditi svoje usluge na tržištu. 

Author: novcanaoaza

Answer now