1 prosinca, 2022

Profesor matematike podučava matematiku u osnovnim i srednjim školama. Usmeno i pismeno ispituje učenike, te ocjenjuje njihovo znanje matematike. Ocjenjivanje mora biti detaljno i objektivno, jer svaka pogreška može oštetiti učenika.

Profesor matematike svojim radom i vlastitim primjerom učenike odgaja i utječe na njihov osobni razvoj. Surađuje s drugim profesorima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, školskim psihologom i pedagogom, te roditeljima učenika (na informacijama i roditeljskim sastancima).

Profesori matematike vrjednuju i prate učenikov rad i napredak matematici. Ovo zanimanje obuhvaća individualni i grupni rad s nadarenim učenicima, ali i s onima koji imaju poteškoća u učenju. Profesori matematike pripremaju učenike za matematička natjecanja.

Školska godina za profesora počinje već u kolovozu, kada izrađuje godišnji nastavni plan, a ujedno kod kuće za svaki pojedini sat piše i nastavne pripreme. Uz ovo zanimanje obično ide i uloga razrednika: profesoru je povjerena posebna briga za određeni razred, pri čemu je potrebna aktivna suradnja s roditeljima djece u razredu. Neophodno je stalno stručno usavršavanje u području matematike, ali i u nastavnim metodama. Uz odgojno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehničko-administrativni poslovi: ispravljanje testova, pismenih radova i maturalnih radnji, planiranje, vođenje evidencija, izrada statističkih izvještaja, rasporeda sati i aktivnosti, itd.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Najvažnija osobina bilo kojeg profesora je sklonost za rad s mladim ljudima. On mora razumjeti potrebe adolescenata i način na koji razmišljaju. Nužne su dobre govorničke sposobnosti, vještine prezentiranja ideja i gradiva, strpljenje, taktičnost i odmjerenost.

Profesor matematike mora imati sposobnost snalaženja u dinamičnom radu u razredu, gdje se istodobno događa više stvari, pa je potrebno brzo i učinkovito djelovati.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: