6 prosinca, 2022

Glavni zadatak poreznog savjetnika je pojedincima i poduzećima pojasniti porezne zakone i složene sustave oporezivanja. Porezni savjetnik analizira račune i opće financijsko poslovanje stranke. Proučavanjem dokumentacije poreznih obveznika (poslovnih knjiga, računa i izvješća o financijskom poslovanju), izračunava odgovarajuću stopu poreza i doprinosa koje stranka mora plaćati poreznoj upravi. Također savjetuje pri traženju zakonski dopuštenih načina za snižavanje poreznih opterećenja, te priprema povrate poreza.

Pored navedenoga, zadatak je poreznog savjetnika praćenje i analiza informatičkih programa vezanih uz porez i doprinose, te davanje prijedloga za njihovo poboljšanje.

Najsloženije poslove u vezi s primjenom, obradom i analizom pitanja iz oblasti poreza i doprinosa obavlja viši porezni savjetnik (sa deset i više godina radnog staža u struci). On također organizira seminare za djelatnike ispostave, te za porezne obveznike, obilazi urede i ispostave radi uvida u stanje na terenu i davanja adekvatne pomoći u smislu rješavanja konkretnih problema, što je posebno izraženo u vrijeme podnošenja poreznih prijava.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim formalnog obrazovanja i položenog državnog stručnog ispita, porezni savjetnik zbog složenosti poslova koje obavlja mora imati i neke dodatne osobine. Važno je da je elokventna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, jer je rad često vezan uz komunikaciju s drugim ljudima (strankama i/ili kolegama). Sposobnost analize velike količine informacija (porezni propisi) potrebna je kako bi složene porezne sustave znali rastumačiti na jednostavan način. Potrebna je vještina u radu s brojevima, dobro poznavanje poslovnog svijeta, sposobnost analitičkog mišljenja i dobra organizacija rada. Nužna je dobra moć koncentracije i dobar vid, zbog temeljitog pregledavanja sve potrebne dokumentacije. S obzirom na to da su porezni propisi podložni izmjenama i dopunama, nužno je redovno praćenje istih, te permanentno stručno usavršavanje.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: