17 studenoga, 2022

Zadaće policajca / policajke su raznovrsne, a posao vrlo dinamičan.

Uključuje zaštitu života, pružanje osobne sigurnosti ljudima i zaštitu imovine, sprječavanje kaznenih djela, otkrivanje i uhićivanje počinitelja kaznenih djela i drugih traženih osoba, nadzor i reguliranje prometa na javnim cestama, sudjelovanje pri očevidu poslije prometnih nezgoda, kontrolu prelaska državne granice, zaštitu određenih osoba i objekata, održavanje javnog reda, osiguranje javnih skupova i javnih priredaba, sprječavanje kaznenih djela u željezničkim objektima i na vlakovima, sprječavanje uništavanja prirodnog i životnog okoliša i sl.

Policajac sudjeluje pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, pri privođenju uhićenika, ustanovljivanju prebivališta i vraćanju odgovarajućih pošiljaka na zahtjev državnih tijela te pri pripremanju potrebnih pisanih otpravaka.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Policajci moraju biti predani poslu, hrabri i razboriti. Moraju biti psihički stabilni, jer u opasnim situacijama (npr. uhićenje pljačkaša ili otmičara, požari i sl.), moraju zadržati samokontrolu i prisebnost, kako bi mogli uspješno izvršiti zadaću. Policajac mora biti zdrav i u dobroj fizičkoj kondiciji. Za uspjeh u poslu presudne su razvijene komunikacijske vještine. Vještina jasnog izražavanja, važna je i u brojnim obrazovnim i informativnim akcijama koje provodi policija (npr. sigurnost u prometu). Policajac mora dobro poznavati zakone i propise i raditi isključivo u skladu s njima.

Kroz obrazovni program na policijskoj akademiji policajac stječe stručna znanja iz stručnih predmeta kao što su npr. uvod u pravo, kriminalistika, policijske ovlasti i njihova primjena, prekršajno pravo, kazneno pravo, sigurnost u prometu, informacijski sustav MUP-a i telekomunikacije, etika policijskog zvanja, policijsko naoružanje i gađanje, sport i samoobrana, psihologija, strani jezik i integralni trening.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: