9 prosinca, 2022

Posao pedijatra dijeli se na tri osnovne vrste djelovanja: prevenciju, liječenje i rehabilitaciju ometenih funkcija (stjecanje sposobnosti koje pacijent nikada nije imao). U svom svakodnevnom radu pedijatri koriste različite medicinske uređaje i pomagala, kako bi dijagnosticirali bolest te uzimaju anamneze od pacijenata i njihovih obitelji. Nakon što utvrde problem, daju radnu dijagnozu te stvaraju plan liječenja za pojedini klinički slučaj. Ovisno o dijagnozi, pedijatri pacijentu propisuju određenu terapiju (lijekove ili dr.) ili ga šalju na dodatne pretrage drugim stručnjacima ako procijene da je to potrebno.

Prevencija se provodi na više razina. Prije svega riječ je o cijepljenju djece protiv različitih bolesti. Pedijatri sudjeluju u stvaranju programa prevencije na individualnoj i lokalnoj razini, kao i u promociji zdravih stilova života (npr. upoznavanje roditelja s pravilnom prehranom). Često organiziraju edukacije za određene skupine ljudi, kao što su npr. predškolska djeca i njihovi roditelji, djeca s posebnim potrebama i dr. Pedijatri moraju voditi zdravstvenu dokumentaciju i drugu evidenciju o svojim pacijentima i podnositi o tome izvješće nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu s propisima o evidencijama u djelatnosti zdravstva.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pedijatrija je spoj mnogih kliničkih predmeta. Stoga je za uspješno obavljanje ovog posla nužno dobro poznavanje različitih grana medicine. Prije svega to je poznavanje građe i funkcija čovjekova tijela, mehanizama bolesti i njihovih uzročnika. Za rad svih liječnika, pa tako i pedijatara, važno je poznavanje vrsta i načina djelovanja lijekova te različitih pristupa i načina pregleda (dijagnostike) bolesnika. Isto tako, bitno je poznavanje biologije rasta, društvenih znanosti (etnički, kulturni i društveni utjecaji na zdravlje), prehrane i epidemiologije.

S obzirom na to da je liječnik u stalnom kontaktu s ljudima, nužno je da ima izrazitu spremnost za pomaganje ljudima te da posjeduje dobre komunikacijske sposobnosti, strpljivost i vještine uspostavljanja odnosa povjerenja s bolesnicima i njihovim obiteljima. Osim poznavanja medicine, u svakodnevnom radu pedijatra važno je poznavanje psihologije i psiholoških mehanizama, koji djeluju na zdravlje čovjeka.

Pedijatri imaju visoku razinu odgovornosti u poslu, stoga je vrlo važno znati odrediti granice svoje kompetentnosti i imati razvijenu vještinu kritičkog mišljenja, kao i sposobnost brzog donošenja odluka. Poznavanje i pridržavanje liječničke etike kao i sposobnost timskog rada bitni su elementi u radu svih liječnika.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: