10 prosinca, 2022

S obzirom na široku primjenu spoznaja iz područja odgoja i obrazovanja, pedagozi se specijaliziraju za rad u jednom od područja pedagogije: predškolska i školska pedagogija, obiteljska pedagogija, andragogija, specijalna pedagogija, pedagogija slobodnog vremena, industrijska pedagogija, i dr.

Organiziranje odgojno obrazovnog procesa u školi i rad na unapređenju kvalitete nastave, jedna je od osnovnih zadaća školskog pedagoga, pri čemu je nužno poznavanje načina funkcioniranja škole i školskog sustava. U suradnji s učiteljima i drugim stručnim suradnicima, pedagog sudjeluje u planiranju godišnjeg rada škole, pripremanju i realizaciji školskog odgojno-obrazovnog programa te je odgovoran za njegovu evaluaciju. Vrednuje odgojno-obrazovne rezultate, provodi studijske analize, istraživanja i projekte te skrbi o stalnom stručnom razvoju nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Definira i primjenjuje postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu. Također radi na planiranju i realizaciji stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, roditelja i samih učenika (predavanja, radionice i sl.).

Najveći dio poslova pedagoga uključuje savjetodavni rad i pružanje stručne pomoći djeci, roditeljima i nastavnicima. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje odgovoran je za organizaciju i pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja učenika (profesionalno informiranje i savjetovanje). Pedagog identificira darovite učenike te radi na prilagođavanju programa obrazovanja koji će poticajno djelovati na razvoj djetetovih potencijala. U suradnji s nastavnicima i drugim stručnim suradnicima radi na uključivanju, odnosno integraciji učenika s teškoćama u razvoju. Razumijevanje problematike ranog odgoja i obrazovanja i njegovo utemeljenje na suvremenim spoznajama, bitne su odrednice rada pedagoga u predškolskom sustavu. Njegova je primarna zadaća podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s djetetovim razvojnim i aktualnim potrebama.

Pedagozi koji se specijaliziraju za područje andragogije (obrazovanje i osposobljavanje odraslih) proučavaju različite mogućnosti primjene metoda i tehnika sustavnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih osoba u različitim institucijama i ustanovama: andragoškim učilištima, umirovljeničkim domovima, zatvorima i dr.

Pedagozi se mogu baviti i proučavanjem i unapređivanjem kulture planiranja i provođenja slobodnog vremena, s posebnim naglaskom na uspješnije oblikovanje slobodnog vremena mladih u školi i drugim obrazovnim ustanovama.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pedagog bi prije svega trebao biti empatičan i imati interes za ljude i njihovo ponašanje. S obzirom da je u stalnoj interakciji s ljudima, bitne su dobro razvijene interpersonalne i komunikacijske vještine. Strpljivost i samostalnost u radu, kreativnost te vještine grupnog rada, analitičko mišljenje i sposobnost kritičkog mišljenja, nužni su za uspješno obavljanje poslova pedagoga.

Timski rad i interdisciplinarni pristup nezaobilazni su zbog stalne suradnje s drugim stručnim suradnicima i institucijama. Pored ovih karakteristika osobnosti, važno je imati znanja i vještine pedagoškog savjetovanja i psihologije (posebice razvojne psihologije). Također je potrebno poznavati različite teorije odgoja i obrazovanja, kao i teorijske i praktične posljedice djelovanja različitih karakteristika osobnosti i sposobnosti učenika. Pedagog bi trebao poznavati psihodinamiku odnosa među članovima obitelji i njezin utjecaj na odgoj.

Poznavanje didaktičko metodičkih pristupa u obrazovanju, nužno je za rad u odgoju i obrazovanju. Stalna edukacija i usavršavanje pedagoga bitna je zbog novih trendova u učenju, kao što su „e-learning“ i druge nove informacijske tehnologije u obrazovanju odraslih.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: