10 prosinca, 2022

Odvjetnik zastupa fizičke ili pravne osobe u različitim vrstama sudskih postupaka, iznoseći dokaze koji govore u prilog njihovih stranaka.

Djeluje i kao savjetnik, tako da upoznaje svoje klijente s njihovim pravima i obvezama te im predlaže odgovarajuće postupanje u poslovnim ili osobnim situacijama. Odvjetnik sastavlja i pravne dokumente, npr. oporuke ili sve vrste ugovora – kupoprodajne, darovne, ugovore o zakupu, o zamjeni, gradnji, nasljedstvu, o osnivanju trgovačkih društava i sl. Odvjetnik može voditi skupštine dioničkih društava, sastavljati zadužnice, upis u registre i sve vrste tužbi. Odvjetnik priprema interne akte u poduzećima, savjetuje pri gradnji i obnovi te surađuje u postupcima javne nabave.

Povjerenje stranke osnovna je vodilja odvjetnikova rada, stoga sve što mu stranka povjeri, odvjetnik mora čuvati kao strogu tajnu, a jednako tako moraju se prema povjerenom odnositi i svi zaposlenici u odvjetničkom uredu.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Izvođenje valjanih zaključaka o pravno relevantnim činjenicama, zahtijeva dobro razvijene sposobnosti logičkog zaključivanja. Fleksibilnost u mišljenju, umješnost primjene teoretskih znanja na specifične životne situacije te strpljenje u odnosu s drugima, također su poželjne osobine odvjetnika. U radu odvjetnika osobito je bitna vještina komunikacije, lakoća usmenog izražavanja te uvjerljivost u nastupu.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: