1 prosinca, 2022

Novinarski posao jedan je od najdinamičnijih i najraznolikijih poslova. Najkraće rečeno, novinar prikuplja, obrađuje i objavljuje informacije u javnim medijima.

Prvi korak u poslu novinara je saznati i odrediti koje bi informacije njegovi čitatelji, slušatelji, gledatelji trebali i željeli saznati, a potom u što kraćem vremenu doći do tih informacija i oblikovati ih na način da slušateljima, čitateljima ili gledateljima budu zanimljive, korisne i razumljive.

Novinar prikuplja informacije stalnim praćenjem drugih medija, istraživanjem povijesnih i drugih dokumenata o temi koju istražuje, u razgovorom s osobama iz javnog života ili stručnjacima u određenom području, na konferencijama za tisak, posjetima javnim manifestacijama, sjednicama vlade i sl.

Nakon što je informacije prikupio, mora ih obraditi, tj. prilagoditi ih publici. Obrada informacija uključuje izbor važnih informacija, provjeru prikupljenih činjenica, odabir najprikladnijeg oblika izvještavanja te pisanje teksta ili snimanje reportaže.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Novinar mora imati široku opću kulturu i informiranost iz različitih područja.

Mora se jasno izražavati te dobro vladati pravopisom i gramatikom materinjeg jezika. Zbog priloga iz stranih zemalja, intervjuiranja stranih državljana i sl., važno je i poznavanje stranih jezika.

Zbog učestalih putovanja, novinar mora biti u dobroj fizičkoj kondiciji. Sposobnost brzog i točnog reagiranja pod vremenskim pritiskom, također je vrlo važna. Znatiželja, upornost i dovitljivost pri traženju informacija temeljne su osobine svakog novinara, no on mora imati mjeru u komunikaciji s osobama od kojih dobiva informacije i pri prezentaciji dobivenih informacija publici. Novinar mora razmišljati o posljedicama objavljivanja određenih informacija i procijeniti, hoće li njihovo objavljivanje više koristiti ili štetiti javnosti.

Radijski i televizijski novinari moraju raspolagati bogatim rječnikom i imati ugodan glas te se izražavati književno bez izraženog dijalekta. Svaki novinar mora znati raditi u računalnim programima za obradu teksta te poznavati osnove elektroničkog prijenosa informacija.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: