Kako postati mesar?

Mesar posao obavlja vani (povremeno je izložen vrućini i hladnoći) ili u zatvorenim prostorima pri danjem i umjetnom svjetlu, gdje je često izložen neodgovarajućoj mikroklimi (visoka ili niska temperatura, česte promjene temperature, vlaga, onečišćenost zraka, kemijska sredstva, buka, vibracije) i radu na visini (na paletama) itd. U svom radu moraju poštivati mjere zaštite na radu i higijenske uvjete.

Izložen je mogućnostima ozljeda nanesenim oštrim alatima i pokretnim dijelovima strojeva, kao i opasnostima od opeklina pri termičkoj obradi prerađevina.

Posao obavlja uglavnom stojeći, s povremenim sagibanjem i dosezanjem. Diže i prenosi veće terete. Može raditi sam ili u timu, u jednoj ili više smjena ili dvokratno.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, nedostatak njuha, gluhoća/teža nagluhost u govornom području i oštećenje glasa i/ili govora koje utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

Answer now

Related Post

%d blogeri kao ovaj: