Kako postati medicinska sestra?


Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegu pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično.

Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici, medicinska sestra u ambulanti, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.) i području, odnosno o vrsti odjela na kojem radi (interna medicina, kirurgija, pedijatrija, psihijatrija itd.).

Medicinska sestra sudjeluje u sprečavanju širenja infekcija i provodi postupke za sprečavanje bolničkih infekcija. Nadzire higijenske uvjete na odjelu te surađuje s higijensko-epidemiološkom službom i s drugim stručnim službama.

Vodi brigu o poslovnim, kadrovskim i materijalnim uvjetima, organizira nabavku i uporabu pomoćnih sredstava i materijala, nadzire trošenje lijekova, osposobljava pomoćno medicinsko osoblje, nadzire njihov rad i sl.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja medicinska sestra stječe znanja iz humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, te znanja s područja zdravstvene njege. Za razumijevanje zdravstvene njege i njezinu primjenu u praksi, tijekom školovanja mora steći potrebna medicinska znanja i znanja iz psihologije i sociologije. Medicinska sestra treba biti osoba dobrog općeg psihofizičkog stanja i izdržljivosti, otporna na stres, empatična i razvijenih komunikacijskih vještina. U radu mora biti temeljita, pouzdana, brza i sabrana pri donošenju odluka, kreativna u rješavanju problema i emotivno stabilna. Mora imati human odnos prema bolesnicima i interes za rad s ljudima.


Why should you hire a cyber security consultant for your company?
There are many reasons why companies should consider hiring cyber security consultants. …
How to prevent your computer against Adware?
Adware is a type of malware that displays unwanted advertisements on a …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: