Oglasi

Kako postati logoped?


Logoped se bavi prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa. Spomenuti poremećaji uključuju poremećaje izgovora, poremećaje fluentnosti govora (mucanje i brzopletost), jezične poremećaje, usporeni jezični razvoj, afazije i druge neurogene poremećaje jezika i govora, poremećaje pisanog jezika (dyslexia, dysgraphia), poremećaje koji otežavaju matematičko i logičko rezoniranje (akalkulia) i poremećaje glasa (funkcionalnih uzroka, posljedice trauma ili organskih oštećenja).

Logoped pomaže pojedincima u poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti (primjerice redukcija naglaska, korekcija izgovora, poboljšanje glasovnih kvaliteta vokalnih profesionalaca, rad s osobama iz dvojezičnih sredina i sl.). Provodi prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom), rehabilitaciju slušanja jezika i govora, te pruža savjetodavne usluge osobama oštećena sluha i njihovim obiteljima.

Nadalje, bavi se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom poremećaja oralno- laringealnih funkcija (gutanje) i srodnih poremećaja. Provodi terapiju u cilju održavanja komunikacije osoba s cerebralnim poremećajima koji prate starenje, odabire, unaprjeđuje i razvija podupiruće i alternativne komunikacijske sustave.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja, profesor logoped mora biti emocionalno stabilna osoba, senzibilizirana za posebne potrebe pacijenata, tolerantna i strpljiva, prilagodljiva, otvorena, kreativna, spremna na suradnju, odgovorna i pouzdana.


Answer now

%d blogeri kao ovaj: