1 prosinca, 2022

Limari zaposleni u građevinskoj industriji u radionicama izrađuju limene cijevi i cijevne elemente, ležeće i viseće žlijebove, okapnice i rubne limove. Proces obrade lima započinje mjerenjem i zacrtavanjem limarskih konstrukcija na limu nakon čega se kroji i razvija odgovarajući limeni plašt. Potom se pomoću alata (limarskih škara, valjaka i dr. ručnih alata) i strojeva, lim obrađuje odgovarajućim postupcima: zavarivanjem, zakivanjem, presavijanjem, valjanjem, bušenjem, lijepljenjem i vijcima. Nakon izrade, služeći se ručnim alatom, limari montiraju završene limene elemente na građevinu, zaštićuju ih premazima i lakovima te vrše kontrolu radova i njihov popravak. Limari se također bave i izolaterskim radovima. Majstori limari organiziraju rad u radionici i na gradilištu te vode računa o utrošku materijala, vremena i energije za obavljanje nekog posla. Također vrše proračun materijala i određuju cijene gotovih proizvoda.

Osim u građevini, područje rada limara je i izrada limenih ormara, kutija i ostalog metalnog pokućstva; lijevaka, vedrica, raznog posuđa, lukova i dr. Pri izradi takvih predmeta, limari vode računa o estetici, dizajnu i skladu forme i sadržaja limarskog predmeta te ga osmišljavaju s obzirom na zahtjeve tržišta.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Limari bi trebali dobro poznavati različite materijale (željezo, čelik, obojeni i plemeniti metali i sl.) te načine njihove obrade i zaštite. Poznavanje volumena i oplošja tijela te trodimenzionalnog oblikovanja, vrlo je važno u izradi limenih predmeta.

Osim stručnih znanja koja se stječu u školi i u praksi, limari trebaju biti dobrog općeg zdravstvenog stanja. Za obavljanje poslova limara, potrebno je biti spretan.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: