9 prosinca, 2022

Tijekom školovanja i rada, kuhar uči i usavršava tehnologiju pripremanja hrane i postupanja sa živežnim namirnicama i kuhanom hranom, usvaja i primjenjuje znanja o količinskim normativima, programiranju i planiranju prehrane te higijenskim i tehničkim propisima. Kuhar mora znati organizirati vlastiti posao i upotrebljavati stručnu literaturu.

Također, mora poznavati različite specifične jelovnike, npr. dijetalne, vegetarijanske i makrobiotičke te različite nacionalne i tradicionalne kuhinje.

Za kuharske poslove traže se tjelesno zdrave i spretne osobe. Osobito je važno da imaju zdrav koštano–mišićni i dišni sustav, zdravu kožu, uredan vid te razvijene osjete okusa i mirisa. Moraju biti skloni redu, čistoći, osobnoj higijeni, sustavnom radu te imati razvijen smisao za estetiku. Također, kuhari trebaju imati smisla za organizaciju posla i pravilan vremenski raspored. Važna osobina kuhara je kreativnost u spravljanju jela, korištenju različitih začina i dekoriranju gotovih obroka.

Kuhari moraju poznavati osnove francuskog jezika u kulinarstvu, s obzirom na to da se francusko nazivlje u kuharstvu primjenjuje kao međunarodno. 

Answer now

%d blogeri kao ovaj: