10 prosinca, 2022

Knjigovođe izrađuju, vode i održavaju različitu financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, i sl. U nekim organizacijama knjigovođa obavlja poslove pomoćnika revizora, nadzornika platnih lista, te vodi račune. U javnome sektoru pomaže pripremiti i pregledati račune te proučava podatke i poslovne knjige. Temeljito ispituje određene karakteristike poslovanja, kao što su troškovi, stanje blagajne ili dionica. Također provjerava jesu li knjige pravilno vođene.

Često se bavi istraživanjem određenog područja, npr. područja dohotka. Pomaže računovođi u savjetovanju poduzeća u vezi s dohodovnom politikom, priprema statističke podatke i financijske izvještaje itd.

U području trgovine i industrije, grupe knjigovođa koje rade za određeno poduzeće sastavljaju financijske izvještaje, provode internu reviziju, nadzor kredita, troškova i proračuna. U manjim poduzećima knjigovođa spomenute poslove samostalno obavlja.

U javnom financijskom sektoru knjigovođa provjerava javne račune i financijske pokazatelje, obračunava plaće i dr.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja stečena kroz srednjoškolsko obrazovanje, na seminarima i uvođenjem u posao od knjigovođa se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost, kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Knjigovođa mora biti temeljit u radu s brojevima, precizno računati i analizirati podatke, te pisati izvještaje.

Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. S obzirom na to da raspolaže s povjerljivim podacima, knjigovođa mora biti i osoba od povjerenja.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: