27 studenoga, 2022

Javni bilježnik sastavlja javnobilježničke akte koji su potrebni za pravnu valjanost raznovrsnih ugovora, npr. ugovora o raspolaganju imovinom maloljetnih osoba i osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, darovnih ugovora itd. Ovjerava punomoći, izjave, suglasnosti i dr. Sastavlja akte u svezi osnivanja i drugih pitanja trgovačkih društava, npr. akata o osnivanju društva ograničene odgovornosti; ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu, izjava o prihvaćanju postavljanja za člana uprave društva itd.

Sastavlja zapisnike o pravnim radnjama koje je obavio ili kojima je bio nazočan, po zahtjevu stranaka. Ovjerava oporuke, ugovore o doživotnom uzdržavanju, ugovore o ustupu i raspodjeli imovine i sl.

Svjedoči i ovjerava istovjetnost kopija raznih dokumenta s originalom, istinitost podataka iz trgovačkih i poslovnih knjiga, istinitost potpisa i sl.

Izdaje potvrde o vremenu kada je isprava predočena njemu ili u njegovoj nazočnosti drugoj stranci, o postojanju i sjedištu neke pravne osobe, o promjeni tvrtke, o statusnim promjenama i drugim pravno relevantnim činjenicama.

Prima na čuvanje isprave, novac i vrijedne predmete, radi njihove predaje drugim osobama i nadležnim tijelima.

Obavlja i druge poslove predviđene zakonom, primjerice provodi ostavinske postupke i pojedine radnje u ovršnom postupku itd.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Javni bilježnik mora imati stručna znanja koja se odnose na poznavanje Ustava i zakona, te cjelokupnog pravosudnog sustava u Hrvatskoj.

Javni bilježnik svoj posao mora obavljati odgovorno, pošteno, savjesno, stručno, marljivo i odlučno. Treba biti osoba od povjerenja, samostalan, neovisan i nepristran. U svom radu, dužan je neprestano upotpunjavati svoje opće i stručno obrazovanje.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: