18 studenoga, 2022

Inženjer šumarstva mora dobro ovladati šumarskom tehnologijom i tehnikama rada, te njezinom sigurnom i ekonomičnom uporabom. Mora poznavati temeljne postavke drugih struka, kao npr. geologiju, pedologiju, klimu, strojarstvo, kemiju, fiziku, matematiku, neke spoznaje iz medicine i dr.

Znanje inženjera šumarstva je nadgradnja znanja šumarskog tehničara, što znači da pored stručno-teoretskog znanja inženjer šumarstva mora ovladati i konkretnim operativnim znanjima i praktičnim vještinama, potrebnim za samostalno izvođenje zadataka na operativnom šumarskom području.

Mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja u području organizacije, planiranja i izvedbe posla, te rukovođenja i osiguranja mjera sigurnosti na radu.

Mora ovladati znanjima o ekološkom obrađivanju šume na razini operativnog rada u šumi, posjedovati odgovarajuća znanja za gospodarsko vrednovanje rada u šumi, kao i uporabno tehničko znanje.

Poželjna je svestranost i komunikativnost zbog intenzivne i timskog rada s drugim stručnim djelatnicima pri obavljanju poslovodnih zadataka u šumarskoj proizvodnji.

Posao inženjera šumarstva zahtijeva i poznavanje korištenja računala. Mora biti u stanju pratiti razvoj struke i poznavati strane jezike.

Novi visokoškolski studijski program omogućuje stjecanje svih tih znanja. Inženjer šumarstva mora biti osoba koja voli prirodu. Mora biti odlučan, kako bi mogao bio u stanju samostalno i brzo odlučivati u različitim okolnostima. Potrebno je biti kritičan prema pojavama koje mogu štetiti šumi, te u svim prilikama zastupati interese ekološke obrade šuma.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: