Kako postati inžinjer strojarstva?


Stručna znanja, koja inženjer strojarstva mora imati, su teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti, te ostala znanja iz nastavnog programa studija. Važno je neprestano usavršavanje i praćenje razvoja tehnologije.

Strojarstvo je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem i primjenom znanja iz područja matematike, fizike, kemije, računarstva, te po potrebi elektrotehnike, elektronike i sl. Uz to, tijekom strojarskog proizvodnog procesa koriste se spoznaje iz područja ekonomije, psihologije, biologije, itd.

Potrebne su dobre matematičke i mehaničke sposobnosti, te sposobnosti prostornog i logičkog zaključivanja. Uz analitičnost i temeljitost u radu važan je i kreativan pristup rješavanju problema.

Zbog složenosti i opsežnosti posla, često se radi u timu i surađuje s drugim tehničkim specijalistima pa je poželjna sklonost timskom radu i jasnoća u pismenom i usmenom izražavanju.


What Is a Web Application?
Web applications are programs allowing better communication between businesses and their customers. …
How much can I earn from Google Adsense?
Google AdSense is a Google program that allows publishers to monetize their …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: