Kako postati inžinjer građevinarstva?


Stručna znanja koja inženjer građevinarstva mora imati su teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti te ostala znanja iz nastavnog programa studija. Važno je neprestano usavršavanje i praćenje razvoja tehnologije.

Potrebne su dobre matematičke i mehaničke sposobnosti te sposobnosti prostornog i logičkog zaključivanja.

Uz analitičnost i temeljitost u radu, važan je i kreativan pristup rješavanju problema. Mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja u području organizacije, planiranja i izvedbe posla te rukovođenja i osiguravanja mjera sigurnosti na radu.

Zbog složenosti i opsežnosti posla, često se radi u timu i surađuje s drugim tehničkim specijalistima pa je poželjna sklonost timskom radu i jasnoća u pisanom i usmenom izražavanju.


What Is a Web Application?
Web applications are programs allowing better communication between businesses and their customers. …
How much can I earn from Google Adsense?
Google AdSense is a Google program that allows publishers to monetize their …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: