Kroz teorijsku i praktičnu nastavu na fakultetu stječe se većina potrebnih znanja za obavljanje poslova inženjera agronomije. Posao se može raditi u laboratorijima, na terenu (poljoprivredna dobra, farme), u uredima i poljoprivrednim ljekarnama.

Ovisno o poslu koji obavlja, inženjer agronomije ponekad može biti izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima i fizičkim naporima te je shodno tome poželjna dobra fizička kondicija i prilagodljivost.

Za obavljanje poslova inženjera agronomije, vrlo je važna i ljubav prema prirodi te interes za nju. Sposobnost povezivanja činjenica i logičko zaključivanje, neophodni su za obavljanje ovog posla. Za pisanje izvještaja i znanstvenih radova nakon provedenih istraživanja, poželjna je dobra sposobnost govornog i pismenog izražavanja.

Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine osobito su poželjne za rad u području agrarne ekonomije.