Kako postati instruktor vožnje?

Instruktor vožnje provodi osposobljavanje kandidata za vozače, priprema vježbe i planira rute vožnje primjerene stupnju znanja kojeg je dostigao kandidat. Sjedi pored njega i objašnjava tehniku vožnje, korištenje mjenjača, itd., odgovoran je za sigurno odvijanje satova vožnje. Instruktor vožnje brine o tehničkoj ispravnosti nastavnih sredstava i pomagala (vozilo i ostala nastavna sredstva), planira i priprema teorijsku i praktičnu nastavu, prema propisanom nastavnom planu i programu ovisno o kategoriji vozila, priprema i vodi obveznu pedagošku i tehničku dokumentaciju. Provodi praktičnu nastavu za polaznike C i D i E kategorije, provjerava znanje polaznika i sudjeluje u radu ispitne komisije. Njegov zadatak je da kod polaznika razvija prometnu kulturu i pozitivan odnos prema drugim sudionicima u prometu. Praktičnu nastavu mora prilagoditi kandidatu i s njim vježbati onoliko vremena, koliko je potrebno da savlada vožnju i bude spreman za polaganje vozačkog ispita.

Svaki instruktor vožnje vodi detaljnu evidenciju o broju plaćenih nastavnih sati. Za vrijeme osposobljavanja kandidata za vozača u upravljanju vozilom, instruktor vožnje dužan je imati kod sebe svoju vozačku dozvolu, dozvolu instruktora vožnje za one kategorije za koje obavlja osposobljavanje, nalog za osposobljavanje i dužan ih je pokazati na zahtjev policijskog službenika i ovlaštenog nadzornika. Vozilo koje se koristi za osposobljavanje kandidata za vozače, mora biti označeno oznakom plave boje s bijelim slovom «L». Instruktori su vožnje obvezni stručno se usavršavati.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Instruktor vožnje mora imati dobre organizacijske sposobnosti. Mora imati sposobnost razumijevanja i rješavanja tehničkih problema. Važno je da ima razvijene komunikacijske vještine i da je pristupačan i fleksibilan u radu s ljudima. Instruktor vožnje mora biti emocionalno stabilan, djelovati umirujuće na druge i znati dobro prenositi znanje na svoje kandidate. Instruktor mora znati ocijeniti, kada je učenik spreman za polaganje vozačkog ispita.

Author: novcanaoaza

Answer now