Kako postati informatičar?

Informatičar mora poznavati građu računala, operacijske sustave, programske jezike, baze podataka, računalne mreže i dobro poznavati integralan informacijski sustav tvrtke za koju obavlja poslove. Posebno je značajno znanje kao i vještine rada u dislociranom i distribuiranom okruženju.

S obzirom na prirodu posla, informatičar treba znati osobno računalo osposobiti za rad i podići računalnu mrežu na koju će priključiti korisnička računala. Kako bi to mogao učiniti, mora poznavati osnovne funkcije operacijskog sustava (instaliranje i pokretanje programa, postavljanje parametara sustava i dr.). Za rješavanje problema korisnika, potrebno je i poznavanje računalnih programa. 

Ako poduzeće ima potrebu za koju je potreban novi softver, informatičar koji će izrađivati program, mora poznavati programske jezike, biti sposoban za rad s apstraktnim pojmovima, za algoritamski način razmišljanja te treba imati razvijene analitičke i tehničke sposobnosti. Mora biti strpljiv, točan i ustrajan. Kako se izradi određenog programa često pristupa timski, poželjne su razvijene komunikacijske vještine koje su uvelike potrebne i u radu s korisnicima računalnih sustava. Uspješni informatičari moraju biti prilagodljivi i trajno zainteresirani za usvajanja novih znanja iz područja informatike, jer je to jedna od grana koje se danas najbrže razvijaju.

Author: novcanaoaza

Answer now