6 prosinca, 2022

Geološki tehničar u svom radu često prati tijek bušenja, odnosno iskapanja naftnih bušotina. Prikuplja uzorke vode, stijena, fosila i ruda, laboratorijski ih obrađuje, opisuje i izrađuje dijagrame koje interpretira inženjer geologije.

Ponekad u uredu obavlja pripreme numeričkih podataka za daljnje analize, iscrtava tablice, crta, tušira i boji geološke karte. Sve podatke prosljeđuje geološkom inženjeru, kako bi ih on interpretirao i pronašao rješenja za primjenu.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim dobroga poznavanja kemije, biologije, fizike i matematike, geološki tehničar mora znati rukovati strojevima za geoistraživačke radove, koristiti se računalom u svrhu obrade podataka svih mjerenja u geologiji i dobro vladati tehnikom jamskoga i geološkoga kartiranja, tehnikom i metodama mjerenja, snimanja i dokumentiranja podataka prikupljenih na terenu.

Također, mora poznavati mjere zaštite na radu, zaštite životne i radne sredine, zaštite od požara i druge mjere zaštite i pridržavati ih se kako bi izbjegao opasnosti koje se javljaju tijekom laboratorijskoga i terenskoga rada.

Za geološkog tehničara jako je važan rad rukama i prstima i točna usklađenost pokreta s vidnim informacijama (okulomotorna koordinacija).

Answer now

%d blogeri kao ovaj: