10 prosinca, 2022

Geodetski tehničari bave se poslovima mjerenja zemljišta, održavanja katastarskih elaborata, obilježavanja građevinskih objekata, praćenja njihove izgradnje te praćenje pomicanja i deformacije građevinskih objekata, radovima koji prate izgradnju prometnica, tunela, objekata visokogradnje, montažu industrijskih hala, spajanja brodskih sekcija i pružnih vozila u brodogradilištima i sl.

Geodetski tehničari zaduženi su za prikupljanje i obradu podataka o prostoru. U tu se svrhu služe totalnim stanicama, posebnim uređajima za registriranje, memoriranje i kodiranje podataka na terenu. Područja koja je vrlo teško mjeriti promatraju i snimaju iz zraka. Kodirane podatke s terena u uredu prenose na računalo i obrađuju sa specijaliziranim programima.

Osim kao pomoć na izradi planova i karata, geodetski tehničari surađuju s građevinarima i arhitektima. Pružaju im potrebne informacije prije same izgradnje tijekom izvedbe projekta, te prate nastale promjene nakon izgradnje objekta.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečenih stručnih znanja za obavljanje poslova geodetskog tehničara, važna je sposobnost uočavanja razlika u veličini i udaljenosti  objekata, sposobnost dobrog snalaženja u prostoru i prostorne percepcije.

Posao zahtijeva preciznost i točnost, jer svaka pogreška može imati ozbiljnih posljedica za sve one koji će se kasnije služiti izrađenim planovima i kartama. Ovisno o  zahtjevima samog mjesta rada, geodetski tehničari moraju imati dobru kondiciju za mogući veći fizički napor i rad na otvorenom. S obzirom na čestu suradnju sa stručnjacima srodnih struka poželjno je da budu komunikativni i skloni timskom radu.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: