10 prosinca, 2022

Sa znanjem HTML jezika za web i CSS style sheet jezika (HTML5 i CSS3 su zadnje verzije), dolazite do toga da želite postaviti dinamički sadržaj na web stranicu, a tu onda ulazi Javascript.

Javascript je skriptni jezik za front-end developere koji omogućava programerima da dinamički naprave sadržaj nad bilo kojim elementom na web stranici, bilo to da žele pomaknuti gumb nakon što se stisne za točno tri sekunde, ili možda žele da se oglas otvori za točno 5 sekundi nakon otvaranja stranice.

Sukladno tome da možete odabrati bilo koji element pomoću ID i CLASS atributa u CSSu a mapirati ih na HTML u odgovarajućim tagovima, u “script” tagovima se onda mapiraju HTML IDevi i CLASS atributi te tu JavaScript dobiva svoju glavnu funkciju. Jezik je dosta kompleksan, i osobe koje nisu sklone učenju, bolje da ga zaobiđu i nađu neku novu profesiju.

Ukoliko su osobe sklone učenju, samo nebo je granica, a i posao vrlo blizu.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: