Kako postati fizičar?


Fizičar se bavi izučavanjem prirodnih zakona, građe i svojstava tvari, fenomenom stvaranja i prijenosa energije i sl. On planira i provodi znanstvena istraživanja, pokuse i mjerenja. Postavlja hipoteze o predmetu mjerenja koje provjerava uz pomoć matematičkih alata i računala. U radu se koristi laserima, mikroskopima, ciklotronima, teleskopima i drugim uređajima. Istraživanja na znanstvenoj razini odvijaju se na sveučilištima i u istraživačkim ustanovama, a namijenjena su ponajprije širenju i produbljivanju osnovnih znanstvenih spoznaja.

Fizičari su, kao neposredni izvođači, uključeni u razvoj novih, neustaljenih tehnologija, npr. u elektrooptici (proizvodnja i uporaba lasera), nuklearnim tehnologijama (uporaba izotopa i mlazova čestica), tehnologiji plazme (obrada površina) te u tehnologijama koje uključuju ekstremne uvjete (vrlo visoke ili vrlo niske temperature i tlakove, vrlo jaka električna i magnetska polja).

Fizičari često surađuju sa stručnjacima iz drugih područja na uporabnim i razvojnim projektima, gdje sa svojim znanjem pridonose ponajprije razvoju metoda mjerenja i teoretskoj obradi i tumačenju rezultata. U istraživačkim skupinama surađuju sa stručnjacima na području kemije, biologije, geologije i dr.

Ovladavanje matematičkim alatima omogućuje fizičarima kvalitetan rad na području računalne analize i simulacije umreženih sustava (ekološki sustavi, prometne i komunikacijske mreže, burzovno poslovanje).

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim znanja usvojenih na fakultetu, za obavljanje poslova fizičara neophodan je interes za spoznaju fizičkih zakonitosti svijeta oko nas kao i visoko razvijene opće intelektualne i matematičke sposobnosti te samostalnost u radu. Zbog česte suradnje sa stručnjacima iz drugih područja, potrebno je imati dobro razvijene vještine govornog i pismenog izražavanja. Poznavanje rada na računalu nužno je za obavljanje poslova fizičara.


What Is a Web Application?
Web applications are programs allowing better communication between businesses and their customers. …
How much can I earn from Google Adsense?
Google AdSense is a Google program that allows publishers to monetize their …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: