Oglasi

Kako postati ekonomist?


Uz znanja stečena kroz fakultetsko obrazovanje, na seminarima i uvođenjem u posao, od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost, kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Mora biti temeljit u radu s brojevima, precizno računati i analizirati podatke te izrađivati izvještaje.

Za uspješno obavljanje posla, nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla.

Za provođenje istraživanja različitih društvenih pojava, važne su osobine interes za ekonomiju, inovativnost i kreativnost. Za priopćavanje rezultata provedenih analiza i istraživanja neophodne su razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja. Zbog čestog rada u timu, ekonomist mora biti sklon radu s ljudima i imati smisao za suradnju.


Answer now

%d blogeri kao ovaj: