1 prosinca, 2022

Posao ekologa temelji se na integralnom pristupu radnim zadacima, s naglaskom na sustavni način razmišljanja i odlučivanja. Za uspješno obavljanje posla, potrebna su mu produbljena znanja s područja okoliša, kao što su primjerice zagađivanje vode, zraka i tla, ekotoksikologija, zdravstvena ekologija, upravljanje otpadom, sigurnost prirode, ocjena utjecaja na okoliš, ekonomika okoliša i ekološko pravo.

Zbog multidisciplinarnog načina rada, osim znanja iz nabrojenih specijalističkih područja, ekolog mora imati i dobru široku naobrazbu iz osnovnih prirodoslovnih, ekonomskih i društvenih znanosti. Mora biti sposoban surađivati sa stručnjacima za pojedina područja te pratiti događanja i novosti na pojedinim specijalističkim područjima.

Stoga mora biti sposoban formirati uspješne interdisciplinarne radne skupine, koje će znati i voditi. Za posao ekologa predviđeno je visokoškolsko, sveučilišno obrazovanje, koje uključuje znanja o utjecajima različitih industrija odnosno djelatnosti čovjeka na okoliš, kao i znanja koja zahtijeva suvremeno praćenje stanja okoliša.

Ekologu su potrebna i znanja o tehnologijama za smanjivanje lošeg utjecaja na okoliš iz industrijskih, poljoprivrednih i urbanih područja, znanja o ekološkim karakteristikama pojedinih čimbenika okoliša, znanja s područja nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva i pratećih propisa za očuvanje prirode, kao i znanja i vještine komuniciranja s javnošću.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: