11 studenoga, 2022

Automehaničar mora poznavati tehnologiju automehanike, što uključuje i znanja iz područja elemenata strojeva, osobito motora s unutrašnjim sagorijevanjem, elektrotehnike i elektronike, hidraulike i pneumatike.

Automehaničar mora poznavati tehničku dokumentaciju, osnove tehničkog crtanja, tehničkog dimenzioniranja, osnove tehnologije materijala i sl. Mora steći znanja iz mjerenja fizikalnih veličina, sagorijevanja goriva i regulacije automobilskih sustava.

Automehaničar mora poznavati osnove termodinamike, elektronike i računalstva, ekologije i sigurnosti na radu, te protupožarne zaštite.

Mora biti vješt u praktičnom radu, snalažljiv i sposoban prosuđivati nastale situacije, te poduzimati promišljene korake.

Mora imati smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, što je osobito važno pri donošenju odluka o popravku različitih dijelova automobilskih motora i različitih mehanizama. Automehaničar mora imati spretne ruke za montažu i demontažu ponekad i teže dostupnih dijelova vozila, mora imati normalan vid i razlikovati boje i mirise.

Svoj posao automehaničar treba obavljati odgovorno, dosljedno i točno prema propisima, jer nemaran i nestručan rad može lako biti uzrok štete ili nesreće.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: