Kako postati arhitekt?


Za obavljanje poslova arhitekta potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij arhitekture ili arhitekture i urbanizma ili krajobrazne arhitekture. Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture ili studija arhitekture i urbanizma stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inžinjer/sveučilišna prvostupnica inženjerka struke, a nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija krajobrazne arhitekture stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica struke.

Također, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitekture ili studija arhitekture i urbanizma stječe se akademski naziv magistar inžinjer/magistra inženjerka struke, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija krajobrazne arhitekture stječe se akademski naziv magistar/magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.


What Is a Web Application?
Web applications are programs allowing better communication between businesses and their customers. …
How much can I earn from Google Adsense?
Google AdSense is a Google program that allows publishers to monetize their …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: