Kako postati andragog?

Opis poslova

Andragog organizira i vodi odgojno-obrazovne procese i obrazovanje odraslih u različitim oblicima. Stručnjaci specijalizirani za andragogiju rade u ustanovama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, zatvorima, itd. Kao animator ili djelatnik u razvoju andragog sudjeluje u timovima i savjetničkim službama te institutima za planiranje društvenog i kulturnog razvoja na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

Može organizirati i voditi različite oblike obrazovanja odraslih. Andragog odabire odgovarajuće metode i tehnike učenja, koje vode do željenog cilja. Izrađuje program osobne i stručne resocijalizacije te obrazovni program u kaznenim ustanovama. Osposobljen je za javno informiranje i osvješćivanje, pa se može zaposliti i u medijima. Puno vremena provodi na sastancima, seminarima i predavanjima.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Andragog mora imati sklonost za rad s ljudima. Sposobnost kvalitetnog planiranja, prikupljanja relevantnih informacija, objektivnost i odgovornost važne su osobine za kvalitetan rad. Zbog čestog izvještavanja, informiranja i držanja predavanja, važna je lakoća usmenog i pismenog izražavanja te prezentacijske vještine.

Radna mjesta na kojima se andragog može zaposliti zahtijevaju i znanje stranih jezika, poznavanje rada na računalu i administrativnih vještina.

Answer now

Related Post

%d blogeri kao ovaj: