30 rujna, 2022

Psihoterapeut s osobom koja traži pomoć treba znati i moći uspostaviti odnos uzajamnog povjerenja. Ovaj je odnos nužan preduvjet za pozitivan ishod psihoterapije. Odnos uspostavlja kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, stvarajući uvjete za izgradnju međusobnog odnosa povjerenja i uvažavanja. Sve što klijent priopći tijekom psihoterapijskih susreta predstavlja profesionalnu tajnu. Uspostavljajući odnos povjerenja, on omogućava uvjete za slobodnu međusobnu komunikaciju i stvaranje doživljaja sigurnosti kod klijenta, čime omogućuje uvid i samoprocjenu klijenta, što je preduvjet za promjenu doživljavanja i postupanja klijenta.

Koristeći se različitim metodama i tehnikama, ovisno o smjeru psihoterapije koji provodi, psihoterapeut pokušava pomoći klijentu u razvoju i jačanju djelotvornog osobnog rasta, te efikasnog funkcioniranja u svim životnim ulogama i situacijama.

Na psihoterapiju sve češće idu i mentalno zdrave osobe, kojima psihoterapeut pomaže u unapređenju svakodnevnog funkcioniranja na različitim područjima života (partnerstvo, spolnost, učenje, radno okruženje itd.), unapređenju kvalitete življenja, te poboljšanju uspješnosti u obavljanju različitih uloga (profesionalnih, obiteljskih, bračnih, roditeljskih i sl).

Znanja, vještine i poželjne osobine

Psihoterapeut-kinja posjeduje znanja koja se odnose na teorije ličnosti, kao i znanja i vještine određene psihoterapijske metode. Treba imati razvijene komunikacijske vještine – jasan govor aktivno slušanje. Treba biti empatična; pokazivati razumijevanje i tolerantnost za različite oblike ljudskog ponašanja i doživljavanja. Potrebno je da bude osoba vrlo dobre čuvstvene stabilnosti, zrelosti i strpljivosti, kako bi na temelju znanja i iskustva bila u stanju pomoći drugima da prevladaju stanja koja su često dugotrajna i nepovoljna za osobu i okolinu. Treba pokazivati razumijevanje za bolna iskustva klijenata, ali i moći zadržati kontrolu nad situacijom i voditi klijenta do izbora novih ponašanja i načina doživljavanja. Potrebna su joj znanja i vještine kojima će potaknuti osobu na samoprocjenu i promjenu vjerovanja, stavova i postupaka.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: