Kako otvoriti obrt?


Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

  1. Odabir djelatnosti
  2. Prikupljanje dokumentacije
  3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Obzirom na djelatnosti obrt može biti:

  • Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
  • Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži dokaz o stručnoj osposobljenosti, srednjem strukovnom obrazovanju ili majstorski ispit.
  • Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti.

What Is a Web Application?
Web applications are programs allowing better communication between businesses and their customers. …
How much can I earn from Google Adsense?
Google AdSense is a Google program that allows publishers to monetize their …

Blog at WordPress.com.

%d blogeri kao ovaj: