8 studenoga, 2022

1. Odabir imena, djelatnosti i sjedišta obrta – Naziv pod kojim posluje obrt (tvrtka) ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv obrta određuje obrtnik.

2. Prijava za upis u Obrtni registar –

Osnovati obrt možete u nadležnom uredu, ovisno o mjestu sjedišta obrta i to na sljedećim adresama:

  • Odsjek za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca – Zapoljska 1, Zagreb, (općina Pešćenica), tel, 2333 777, fax: 610 0229, e-mail: obrtni-registar@zagreb.hr
  • Područni odsjek Sesvete -Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, tel. 610 1600, fax: 610 1655
  • Područni odsjek Susedgrad – Sigetje 2, tel. 658 5888, fax: 6585899

Ispunite OR obrazac te ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Kod predaje OR obrasca potrebno je izvršiti uplate za registriranje obrta i troškove izdavanja obrtnice.

3. Izrada pečata –

Pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar. Trošak izrade pečata je 150 – 200 kn.

4. Otvaranje žiro računa u banci – S osobnom iskaznicom, rješenjem, obrtnicom i žigom otiđite u banku otvoriti žiro račun.

5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje –

Obrt je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Za prijavu na mirovinsko osiguranje je kupiti sljedeće obrasce u Narodnim novinama:

Tiskanica M-11P

Tiskanica M-1P

6. Porezna prijava – U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika.

7. Plaćanje komorskog doprinosa – Obrtnička komora pismenim putem obavještava obrtnike o pravu na oslobođenje od plaćanja komorskog doprinosa u prvoj godini poslovanja te o istom obavještavaju Poreznu upravu.

8. Porezne knjige

9. Obvezni porezi i doprinosi – Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika.

10. Zaštita na radu – Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. 

Answer now

%d blogeri kao ovaj: